Om Køkkenet

MAD til hver DAG's historie

Køkkenet MAD til hver DAG blev opført i 2009 og var en sammenlægning af de tidligere selvstændige køkkener i Hillerød kommune. I september 2009 blev det nybyggede køkken sat i drift.

I 2012 blev køkkenet til et interessentselskab (§ 60 selskab) som et fælleskøkken for de fire kommuner Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød, hvor der leveres mad til især ældre hjemmeboende pensionister og til plejecentre. Herudover er der også leveringsmuligheder til både rådhuskantiner og daginstitutioner. April 2012 startede den fælles produktion for alle fire kommuner.

Den 1. januar 2016 indtrådte Albertslund kommune i § 60 selskabet, så der i dag produceres og leveres mad til ældre i fem kommuner.

 

 

MAD til hver DAG

Lokesvej 12
3400 Hillerød
Tlf.: 7232 2600
madtilhverdag@hillerod.dk

CVR nr.: 34161526

 

Tilgængelighedserklæring

 

  

MAD til hver DAG er et samarbejde mellem

   

        

undefinedundefined

undefinedundefined